حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی

مثنوی اساساً متنی عرفانی است و بسیاری از مطالب آن تنها به کار عارفان و سالکان می‌آیند. از سوی دیگر به سبب دگرگونی‌هایی که در جهان‌نگری انسان زمانه‌ی ما رخ داده است، نمی‌توانیم پاره‌ای از سخنان مولانا را بپذیریم.
البته معنای این سخن آن نیست که در مثنوی سخنانی که برای ما، انسان‌های معمولی، درس‌آموز و سودمند باشند، وجود ندارند. هر کسی که با مثنوی انس و الفتی دارد، نیک می‌داند که در سراسر این کتاب شریف، مطالبی بسیار کاربردی وجود دارند که می‌توانند راهنمای عملی افراد معمولی باشند. مولانا هم‌چون خوان‌سالاری ماهر، سفره‌ای چنان پرنعمت را گسترده است که هر کسی، متناسب با حوصله و هاضمه‌ی خود، می‌تواند کنار آن بنشیند و سیر و سیراب برخیزد.
در کلاس حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی پنجاه و هشت سخن عمیق و دلنشین از مولانا را با هم می‌خوانیم. این حکمت‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که فارغ از مبانی عرفانی و مباحث نظری، می‌توانند راهنمای عملی علاقه‌مندان به خودشناسی و رشد شخصی باشند.
در حکمت‌های دفتر چهارم از مباحث جالبی مانند چشش و کوشش، نسبی بودن خیر و شر، کنترل خشم، فلسفه رنج، مسئولیت‌پذیری، ذکر، صبر، حرص، واقع‌بینی، بخت و شانس، پشیمانی، شادی حقیقی و مسائلی مانند آنها سخن به میان می‌آید. در این کلاس، بدون درگیر شدن در مباحث نظری، مسائل به شکلی کاربردی مطرح می‌شوند، به گونه‌ای که در زندگی روزمره‌ی ما به کار بیایند.
این ده جلسه، در روزهای یک‌شنبه، در  زمستان ۱۴۰۱ برگزار شده‌اند. از سرکار خانم مریم وثوق که بزرگوارانه این کلاس را راه‌اندازی کردند و از سرکار خانم رقیه سپهری و سرکار خانم مریم باریکانی، در موسسه‌ی سپهر خرد و اندیشه که مشتاقانه این کلاس را برگزار کردند و از سرکار خانم هما خانجانی که با صبر و حوصله‌ی فراوان، فایل‌ها را ویرایش کردند، صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کنم و امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند باشند.
بادا که این برگ سبز، در پیشگاه اهل دل، پذیرفته آید.

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش نخست)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: چهل دقیقه
طرح بحث
مقدمه‌ای کوتاه درباره حکمت از نگاه مولانا

۱) شرح حکمت نخست؛ چشش و کوشش

۲) شرح حکمت دوم؛ نسبی بودن خیر و شر

♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :73.408 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF
حکمت در دیباچۀ دفتر سوم (1) | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش دوم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و هفده دقیقه
طرح بحث

۱) شرح حکمت سوم؛ فواید دشمنان و مخالفان

۲) شرح حکمت چهارم؛ فلسفه‌ی رنج

۳) شرح حکمت پنجم؛ خشم

♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.
♦️در دقایق هفده و هجده، دو بار به جای آشنا بشیم، اشتباهاً گفته‌ام: آشکار بشیم.
♦️پیشاپیش به خاطر کیفیت نامطلوب ضبط این بخش، از شما دوستان عزیزم عذرخواهی می‌کنم.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :71.201 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش سوم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه
طرح بحث

۱) شرح حکمت ششم؛ فضل و عدل خدا (رسوایی)

۲) شرح حکمت هفتم؛ نگاهی کاربردی به نام‌ها و صفات خدا

۳) شرح حکمت هشتم؛ شهوت دنیا و حمام تقوا

۴) شرح حکمت نهم؛ انواع زبان

♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :78.650 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش چهارم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و هفده دقیقه
طرح بحث

۱) شرح حکمت دهم؛ تبدیل مزاج

۲) شرح حکمت یازدهم؛ فرافکنی و توجیه

۳) شرح حکمت دوازدهم؛ بازشناسی قاعده از استثنا (بخت)

 

♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :26.721 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش پنجم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و یازده دقیقه
طرح بحث

۱) شرح حکمت سیزدهم؛ وحدت اخلاقی عارفان هم

۲) شرح حکمت چهاردهم؛ ذکر و صبر

 

♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :24.617 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ششم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت پانزدهم؛ راز باشعور بودن پدیده‌های بهشتی
۲) شرح حکمت شانزدهم؛ پند عملی
۳) شرح حکمت هفدهم؛ موسیقی (بخش اول)
♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :79.211 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش هفتم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست دقیقه
طرح بحث
۱) ادامه‌ی شرح حکمت هفدهم؛ موسیقی
۲) شرح حکمت هجدهم؛ راه کم کردن گله و شکایت
♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.673 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش هشتم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت نوزدهم؛ بزرگی و روشنایی جان انسان
۲) شرح حکمت بیستم؛ نشانه‌ی نزدیک شدن به خدا
۳) شرح حکمت بیست و یکم؛ بخت واقعی
♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.046 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش نهم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت بیست و سوم؛ حرص و واقع‌بینی
۲) شرح حکمت بیست و چهارم؛ تعریف و تمجید
۳) شرح حکمت بیست و پنجم؛ جاودانگی
♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.537 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش دهم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت بیست و پنجم؛ پشیمانی
۲) شرح حکمت بیست و ششم؛ شادی درونی 
۳) شرح حکمت بیست و هفتم؛ اعتراف به نادانی
۴) شرح حکمت بیست و هشتم؛ دلیلی جالب در دفاع از اختیار
♦️برای مشاهده متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی اف نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :29.502 مگابایت

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش یازدهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و پانزده دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت بیست و نهم؛ زیرکی و سادگی
مقدمه
۱) نقطه‌ی مقابل زیرکی
۲) ویژگی‌های زیرکی ناپسند
۲-۱) پایین آوردن کیفیت زندگی
۲-۲) غفلت از واقعیت‌های زندگی
۲-۳) فرافکنی و مسئولیت‌پذیری
۲-۴) پندار کمال
۲-۵) حیله‌گری
۲-۶) نشناختن فرع از اصل
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :25.911 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 11حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش دوازدهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و شانزده دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت سی‌ام؛ جاه‌طلبی
۲-۱) درنگی در حقیقت جاه‌طلبی
۱-۲) آثار و نتایج زیان‌بار جاه‌طلبی
۱-۳) نکته‌ای انتقادی درمورد نظر مولانا درمورد جاه‌طلبی
۲) شرح حکمت سی و یکم؛ درنگی در تناقض‌های درونی انسان (بخش نخست)
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :26.093 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 12حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش سیزدهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت سی و یکم؛ درنگی در تناقض‌های درونی انسان (بخش دوم)
۱-۱) نگاهی دوباره به قدیسان و شریران
۱-۲) تضادهای درونی مولانا
۱-۳) آشتی کردن با خود و رهایی از احساس گناه نادرست
۱-۴) مدارا کردن با خطاهای دیگران
۱-۵) برنامه‌ریزی واقع‌بینانه
۱-۶) فلات یادگیری
۱-۷) تضادهای غیرطبیعی
۱-۸) تضادهای طبیعی
۲) شرح حکمت سی و دوم؛ نامه‌ی اعمال
۳) شرح حکمت سی و سوم؛ ناپایداری و فناپذیری دنیا
۳-۱) رهایی یافتن از وابستگی
۳-۲) در لحظه زیستن و شاد بودن
۳-۳) رهایی یافتن از سازگاری لذتی
۳-۴) افزایش نیروی تحمل دشواری‌ها
۳-۵) اصیل و عمیق شدن زندگی
۳-۶) تجدید نظر کردن در اولویت‌بندی مسائل گوناگون زندگی
۳-۷) فریفته نشدن به کمال‌ها و جمال‌های خود و دیگران
۳-۹) رهایی یافتن از غرور و خودکامگی
۳-۱۰) مهرورزی و شفقت با دیگران
♦️متأسفانه فرصت نشد نقل قول‌های حکمت سی و سوم را در کلاس بخوانم. آنها را در فایل پی دی اف زیر به شما تقدیم می‌کنم.
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :29.505 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 13 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش چهاردهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت سی و چهارم؛ شکر
۱) تعریف شکر
۲) شکر؛ تکنیک یا منش؟
۳) سه عنصر اصلی شکر
۳-۱) نعمت
۳-۲) نعمت‌بخش (مُنعِم)
۳-۳) نعمت‌پذیر (مُنعَم)
۴) انواع شکر از حیث نعمت‌بخش
۴-۱) سپاس‌گزاری از خدا
۴-۲) سپاس‌گزاری از انسان‌ها
۵) آثار و نتایج شکر کردن
۲) شرح حکمت سی و پنجم؛ بخشندگی
♦️برای تهیه‌ی بحث شُکر از مقاله‌ی ارزشمند استاد فاضل، دکتر آرش نراقی بهره‌ی فراوان بردم. متن این مقاله رو در زیر قرار می‌دم. لطفا اون رو با دقت مطالعه بفرمایید.
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :28.973 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 14 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش پانزدهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و یک دقیقه
طرح بحث
۱) حکمت سی و ششم؛ پرهیز از فرافکنی
۲) شرح حکمت سی و هفتم؛ روش‌های برخورد با احمق‌ها
۳) شرح حکمت سی و هشتم؛ راز دوستی و دشمنی
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.812 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 15 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش شانزدهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت چهلم؛ حماقت و اشکال‌جویی
مقدمه
۱) مولانا و بحث و پژوهش
۲) انواع بحث و کنج‌کاوی
۳) اشکال‌جویی و ایرادگیری
۴) اولویت‌بندی در علوم
۵) عشق
۶) صلح و دوستی
۷) مسائل لاینحل
۸) جنبش و حرکت
۹) از دست رفتن بینش
۱۰) باز شدن راه
جمع‌بندی
۲) حکمت چهل و یکم؛ عقل و جهل
۳) حکمت چهل و دوم؛ توبه‌ی احمق
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.420 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 16 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش هفدهم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست دقیقه
طرح بحث
۱) حکمت چهل و سوم؛ نعل‌های وارونه و عادت‌شکنی (آبادی در ویرانی)
۲) شرح حکمت چهل و چهارم؛ بازتاب و قیاس به نفس (بخش نخست)
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.704 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 17 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش هجدهم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سیزده دقیقه
طرح بحث
۱) شرح حکمت چهل و چهارم؛ بازتافتن انسان در جهان پیرامون (بخش دوم)
۱-۱) انسانی دیدن جهان
۱-۲) تغییر درون، نه تغییر بیرون
۱-۳) واکنش‌های جهان بیرون به ما
۱-۴) فرافکنی و نظریات علمی
۲) حکمت چهل و پنجم؛ قیامت نقد
۳) حکمت چهل و ششم؛ زنگارزدایی از آینه‌ی دل (بخش نخست)
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :25.086 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 18 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش نوزدهم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و هفده دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت چهل و ششم؛ زنگارزدایی از آینه‌ی دل (بخش دوم)
مقدمه
۱) شش راه برای دست‌یابی به دانش‌های باطنی
۲) زنگارزدایی از آینه‌ی دل
۳) عناصر اصلی در نظریه‌ی آینگی
۳-۱) آهن
۳-۲) زنگار
۳-۳) ابزار صیقل زدن
۳-۴) صورت‌هایی که در آینه بازمی‌تابند
برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :26.723 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 19حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببستم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت چهل و هفتم؛ درنگی در نظریه‌ی گنج درون
مقدمه
۱) مروری بر پیشینه‌ی بحث گنج درون
۱-۱) نظر عطار
۱-۲) نظر مولانا
۱-۳) نظر پائولو کوئلیو
۱-۴) نظر اکهارت تله
۱-۵) نظر حافظ
۲) حقیقت گنج درون
۲-۱) آرامش و شادی
۲-۲) آگاهی و معرفت
۲-۳) خدا
۳) طلسم جسم
 ۴) نقد و بررسی نظریه‌ی گنج درون
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :32.319 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 20 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و یکم)

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و دو دقیقه

طرح بحث

شرح حکمت چهل و هشتم؛ تجارت با خدا

مقدمه

۱) توجه مولانا به ترس و تجارت در سلوک معنوی

۲) علل توجه مولانا به تجارت با خدا
۲-۱) تأثیرپذیری مولانا از قرآن
۲-۲) توجه مولانا به سطوح مختلف مخاطبان خود

۳) درنگی در تجارت با خدا
۳-۱) خریدار و فروشنده
۳-۲) کالاها
۳-۳) دلالان

۴) آفات الگوی تاجرانه
۴-۱) نیازمند دانستن خدا به اعمال انسان
۴-۲) تبدیل کردن رابطه‌ی من – تو به رابطه‌ی من – آن
۴-۳) توجه کردن به مشتری و غافل شدن از درون خود
۴-۵) بی‌اعتنایی کردن به ارزش ذاتی اعمال
۴-۵) خرید و فروش بهشت

♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :75.165 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 21 حکمتهای زندگی (2) | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و دوم)

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و نوزده دقیقه

طرح بحث

شرح حکمت چهل و نهم؛ جنسیت و سنخیت

مقدمه

1) تعریف مولانا از جنسیت

۲) انواع جنسیت

۳)  توهم جنسیت

۴) جنسیت و دین‌داری

۵) جنسیت در روابط انسانی

۶) جنسیت در رابطه‌ی شمس و مولانا

۷) جنسیت و خودشناسی

♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.438 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 22حکمتهای زندگی (2) | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و سوم)

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه

طرح بحث

شرح حکمت پنجاهم؛ حسادت

مقدمه

۱) تعریف حسادت

۲) سرچشمه‌ها و خاستگاه‌های حسادت
۲-۱) سرچشمه‌ها و خاستگاه‌های فردی حسادت
۲-۲) سرچشمه‌ها و خاستگاه‌های اجتماعی حسادت

۳) آثار زیان‌بار حسادت
۳-۱) از دست رفتن آرامش و شادی
۳-۲) محروم شدن از کمال
۳-۳) مسخ شدن باطن
۳-۴) از دست رفتن واقع‌واقع‌بینی
۳-۵) گیر افتادن در روابط برنده – بازنده یا بازنده – بازنده
۳-۶) آلوده شدن به رذائل اخلاقی

۴) راه‌های درمان حسادت
۴-۱) آگاه شدن از آسیب‌ها و زیان‌های حسادت
۴-۲) آراستن خود به کمالات اخلاقی
۴-۳) بالا بردن سطح رشد و پیشرفت خود
۴-۴) توجه به فناپذیری و بی‌اعتباری افراد و اشیا
۴-۵) پرهیز از رفتارهای حسادت‌آمیز
۴-۶) تصعید حسادت
۴-۷) فرزندپروری درست
۴-۸) توزیع متعادل امکانات جامعه

۵) راه محفوظ ماندن از حسادت‌های دیگران

♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.267 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 23 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و چهارم)

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و دو دقیقه

طرح بحث

شرح حکمت پنجاه و یکم؛ تکبر

مقدمه

۱) تعریف تکبر

۲) سرچشمه‌ی روانی تکبر

۳) آثار زیان‌بار تکبر
۳-۱) غافل شدن از عیوب خود
۳-۲) محروم کردن خود از لذات زندگی
۳-۳) پرهیز کردن از آموزش
۳-۴) به خطر افتادن زن گی انسان
۳-۵) مختل شدن واقع‌بینی
۳-۶) خوار شدن
۳-۷) محروم شدن از روابط عمیق عاطفی با دیگران
۳-۸) خشم
۳-۹) آسیب دیدن کار گروهی
۳-۱۰) خودکامگی در تصمیم‌گیری

۴) راه‌های درمان تکبر
۴-۱) آگاه شدن از آسیب‌ها و زیان‌های تکبر
۴-۲) پرهیز کردن از هم‌نشینی با انسان‌های چاپلوس و مراح
۴-۳) توجه به برابری ذاتی انسان‌ها
۴-۴) پرورش دادن فروتنی در خود
۴-۵) پرهیز کردن از رفتارهای متکبرانه
۴-۶) اندیشیدن به خطاها و عیب‌های خود
۴-۷) اندیشیدن به مرگ

۵) فرزندپروری و تکبر

♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :28.310 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 24 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و پنجم)

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه

طرح بحث

شرح حکمت پنجاه و دوم؛ شیوه‌ی برخورد با شانس/ بخت

مقدمه

۱) رویارویی با شانس

۲) فرمول خوش‌شانسی

۳) رویارویی با رنج‌ها و شکست‌ها

۴) رویارویی با ترس‌ها

♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.094 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 25 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش بیست و ششم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و پنج دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و سوم؛ صلح با عقل کل
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :22.364 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ 26 حکمتهای زندگی | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و هفتم)
تاریخ: پاییز ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و هفده دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و چهارم؛ تمرکز و حضور
مقدمه
۱) قدرت تمرکز
۲) تمرکز کوتاه‌مدت و تمرکز بلندمدت
۳) تجربه‌ی غرقگی
۴) توحید واقعی
۵) راه‌کارهایی برای بالا بردن تمرکز و حضور
۵-۱) زیستن در زمان حال
۵-۲) مهار کردن علاقه‌ها و آگاهی‌های خود
۵-۳) مدیریت روابط
۵-۴) پرهیز از رذائل اخلاقی
۵-۵) در هر زمان یک کار را انجام دادن
۵-۶) مدیریت کردن فضای مجازی
۵-۷) پرهیز از نفاق
۵-۸) بهره گرفتن از هنر و مراقبه و عبادت
۶) دو نکته‌ی مهم
۶-۱) تمرکز و تیپ شخصیتی
۶-۲) تمرکز و استعدادشناسی
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :26.547 مگابایت

نقل قولها - حکمت‌های زندگی - 27 | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش ببست و هشتم)
تاریخ: پاییز ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و پنجم؛ تقلید و تحقیق
مقدمه
۱) نگاهی به تقلید فقهی
۲) سطوح تقلید
۲-۱) متابعت
۲-۲) همانندسازی
۳-۳) درونی‌سازی
۳) آثار و نتایج تقلید نیکو
۴) ویژگی‌های تقلید درست
۴-۱) آگاهانه و انتخابی بودن
۴-۲) تعلق نداشتن به مسائل اصلی زندگی
۴-۳) موقتی بودن
۴-۴) اطمینان یافتن از تخصص مقلَّد
۴-۵) نسبی و گزینشی بودن
۴-۶) اخلاص
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :80.859 مگابایت

نقل قولها - حکمت‌های زندگی - 28 | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش بیست و نهم)
تاریخ: پاییز ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و ششم؛ خوددوستی و خودخواهی
مقدمه
۱) دو تلقی متفاوت مولانا از خود
۲) خود واقعی از نگاه مولانا
۳) راه‌ها و نشانه‌هایی برای بازشناسی خوددوستی از خودخواهی
۳-۱) احساس پوکی/ غنای درونی
۳-۲) صمیمی شدن و فاصله گرفتن
۳-۳) احترام یا تحقیر
۳-۴) خودستایی و عدم خودستایی
۳-۵) تأییدطلبی و عدم تأییدطلبی
۳-۶) سپاس‌گزاری و ناسپاسی
۳-۷) همدلی و عدم همدلی
۳-۸) استفاده‌ی ابزاری کردن از دیگران
۳-۹) جسارت و ملاحظه
۳-۱۰) تنهایی و عدم تنهایی
۳-۱۱) شرم و شادی
۳-۱۲) انتقادپذیری و انتقادناپذیری
۳-۱۳) آموزش و پرهیز از آموزش
۴) خودخواهی و خودشیفتگی
۵) روش برخورد با شخص خودخواه
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :32.038 مگابایت

نقل قولها - حکمت‌های زندگی - 29 | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش سی‌ام)
تاریخ: پاییز ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و یک دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و هفتم؛ مستی
مقدمه
۱) تعریف مستی
۱-۱) سرخوشی
۱-۲) بی‌خودی
۱-۳) خماری
۲) انواع مستی
۳) مستی ناپسند
۴) انواع مستی‌های ناپسند
۴-۱) مستی بر اثر خیال
۴-۲) مستی از هستی
۴-۳) مستی بر اثر زیبایی
۴-۴) مستی بر اثر مال دنیا
۴-۵) مستی بر اثر تملق‌ها و ستایش‌های دیگران
۴-۶) مستی بر اثر شهوت
۵) سرچشمه‌ی مستی درونی
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :28.073 مگابایت

نقل قولها - حکمت‌های زندگی - 30 | دانلود فایل PDF

حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی (بخش سی‌ و یکم)
تاریخ: پاییز ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
شرح حکمت پنجاه و هشتم؛ درنگی در زندگی پس از مرگ
مقدمه
۱) راز بودن زندگی پس از مرگ
۲) طرح چند نکته‌ی انتقادی درمورد نگاه مسلمانان به زندگی پس از مرگ
۳) سودمندی‌های ایمان به زندگی پس از مرگ
۴) مولانا و معاد
♦️برای مشاهده‌ی متن حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم، به فایل پی دی افی که همراه بخش اول است، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.499 مگابایت

نقل قولها - حکمت‌های زندگی - 31 | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *Shirin
عرض سلام مطالب بسیار لطیف بیان میشود و بسیار زیبا و قابل فهم برای همه من بسیار لذت میبرم و با جان دل گوش میکنم سپاسگزارم از شما آقای دکتر ایرج شهبازی .


فریبا
سلام به استاد عزیز و بزرگوارم خیلی ممنون از شما به خاطر چنین مطالب آموزنده و دلنشینی خدا به شما عمر پربرکت بدهد


سعید
سلام دکتر عزیز . شما در حکمت و درس زیبای زندگی آموزگاری بی نظیرید سپاس