خاموشی

خاموشی
سکوت از فضیلت‌های فراموش‌شدۀ روزگارِ ماست. زمانۀ ما عصرِ هیاهو و ژاژخایی و یاوه‌گویی است. شاید بشر در کمتر دوره‌ای از تاریخ بلندِ خود، این‌گونه در معرض انواعِ صداها و هیاهوها بوده و خود نیز این‌همه غوغا و جنجال آفریده است. بمبارانِ خبری و انفجارِ اطلاعات در روزگار ما جایی برای سکوت و خاموشی باقی نگذاشته است و دنج‌ترین خلوت‌های ما نیز آکنده از انواعِ سر و صداهاست؛ ازاین‌رو پیامِ عارفانی مانند مولانا که ما را به خاموشی دعوت می‌کنند، بسیار مغتنم و ارجمند است. امیدوارم که گوش دادن به سخنرانیِ بسیار زیبای زیر، از استاد فرهیخته، دکتر آرش نراقی، با عنوان «حکمتِ سکوت» توجه دوستانِ عزیزم را بیش از پیش به فضیلت سکوت جلب کند و لحظاتی بسیار شیرین را برا آنها رقم بزند.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *