خدا از نگاه مولانا

خدا، در کنار عشق و مرگ، یکی از سه راز بزرگ زندگی بشر است. ذهن بشر همواره درگیر مسألۀ خدا بوده و همیشه خواهد بود. علی‌رغم همۀ حملاتی که در سراسر دنیا، به ویژه در دورۀ مدرن به خدا شده است و با وجود این‌که نیچه صریحاً و رسماً مرگ خدا را اعلام کرده است، هیچ‌گاه خدا به طور کامل صحنۀ زندگی را ترک نکرده است. اذهان بسیاری عمیقاً و شدیداً به خدا می‌اندیشند و او را می‌پرستند. به نظر می‌رسد هیچ‌گاه پروندۀ خدا برای بشر بسته نمی‌شود. کم نیستند کسانی که از یاد خدا تغذیه می‌کنند و از نام او نیرو و نشاط می‌گیرند و پرستش او را در سرلوحۀ زندگی خود قرار می‌دهند و هم‌نوا با مولانا می‌گویند:

قوتِ اصلىِّ بشر نورِ خداست قوتِ حیوانى مر او را ناسزاست

(مثنوی، د ۲/  ۱۰۸۳)

(علل اختلاف نظر درمورد خدا؛ بخش نخست)

تاریخ: چهارشنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: پنجاه و هفت دقیقه

طرح بحث
مقدمه
ضرورت و اهمیت بحث
معرفی روش کار

عللِ پدید آمدنِ تصویرهای گوناگون از خدا
۱) تفاوت‌های فردیِ انسان‌ها
۲) ادیان و کتب مقدس
۳) وضعیت اجتماعی و سیاسیِ جامعهدانلود سخنرانی

حجم فایل :33.013 مگابایت

نقل قول‌ها در جلسۀ نخست | دانلود فایل PDF

موضوع: خدا از نگاه مولانا
(علل اختلاف نظرها درمورد خدا؛ بخش دوم)

تاریخ: پنج‌شنبه، نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: یک ساعت و هشت دقیقه

طرح بحث

علل پدید آمدن تصویرهای گوناگون از خدا

۱) تفاوت‌های فردی انسان‌ها (برای این بحث سخنرانی قبلی را بشنوید)

۲) ادیان و کتب مقدس دینی
۲-۱) حرکت از تشبیه به تنزیه
۲-۲) توجه به گونه‌گونی مخاطبان دین
۲-۳) پرهیز از تجزیۀ خدا
۲-۴) خداوند را ناقص و نیازمند ندانستن
۲-۵) ایمان به خدا برای بهبود کیفیت زندگی انسان

۳) وضعیت اجتماعی و سیاسیِ جامعهدانلود سخنرانی

حجم فایل :46.988 مگابایت

نقل قولها در جلسۀ دوم | دانلود فایل PDF

موضوع: تصویرهای خدا در دنیای اسلام

تاریخ: جمعه، دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: پنجاه و هفت دقیقه

طرح بحث

مقدمه
۱) شخصيت
۲) الگوهای رابطه
۳) سنخيت

نُه کلان‌تصوير از خدا در دنیای اسلام
۱) تصوير فيلسوفان از خدا
۲) تصوير اشاعره از خدا
۳) تصوير خدای منزه
۴) تصویر خداي بازنشسته
۵) تصوير فقيهان از خدا
۶) تصوير زاهدان از خدا
۷) تصوير عارفان خائف
۸) تصوير عارفان وحدت وجودی از خدا
۹) تصوير عارفان عاشق از خدادانلود سخنرانی

حجم فایل :39.565 مگابایت

موضوع: تشخص و عدم تشخص خدا (۱)

تاریخ: شنبه، یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: پنجاه و شش دقیقه

طرح بحث

مقدمه

۱) خدای متشخص انسان‌وار (تشبیه)

۲) خدای متشخص ناانسان‌وار (تنزیه)

۳) خدای نامتشخص (وحدت وجود)

نظر مولانا دربارۀ خدای متشخص انسان‌وار (تشبیه)دانلود سخنرانی

حجم فایل :39.051 مگابایت

نقل_قولها_در_سخنرانی_خدای_متشخص_و_نامتشخص | دانلود فایل PDF

موضوع: تشخص و عدم تشخص خدا (۲)
(مولانا و وحدت وجود – بخش نخست)

تاریخ: یک‌شنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: پنجاه و پنج دقیقه

طرح بحث

نظر مولانا درمورد خدای نامتشخص (وحدت وجود)

مقدمه

دلایل وحدت وجودی نبودن مولانا
۱) تأکید بر خلق و نه تجلی
۲) نسبت دادنِ صفاتِ ویژۀ انسانی به خدا
۳) امکانِ برقراریِ رابطۀ من – تو با خدا (نیایش)
۴) عشق
۵) جدایی و فراق
۶) فنای صفاتیدانلود سخنرانی

حجم فایل :38.509 مگابایت

نقل قول - مولانا و وحدت وجود (1) | دانلود فایل PDF

موضوع: تشخص و عدم تشخص خدا (۳)
(مولانا و وحدت وجود – بخش دوم)

تاریخ: دوشنبه، سیزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: پنجاه و نُه دقیقه

طرح بحث

ادامه بحث دلایل وحدت وجودی نبودن مولانا

۷) بقای شخصیت
۸) معیت خدا با انسان
۹) فاعل مختار بودن خدا
۱۰) مداخله کردن خدا در زندگی انسان
۱۱) هم‌جنس نبودن انسان و خدا
۱۲) اعتقاد به جهنم و دوزخ
۱۳) اعتقاد به اختیار انسان
۱۴) نظر شمس تبریزی دربارۀ وحدت وجوددانلود سخنرانی

حجم فایل :41.080 مگابایت

نقل قولها - مولانا و وحدت وجود (2) | دانلود فایل PDF

موضوع: نظر مولانا دربارۀ خدای متشخص ناانسان‌وار

تاریخ: سه‌شنبه، چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: یک ساعت و دوازده دقیقه

طرح بحث

نظر مولانا دربارۀ خدای متشخص ناانسان‌وار (تنزیه)

‏وحدت شهود

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
۱) توجه به سطح‌بندی مخاطبان
۲) جنگ نکردن بر سر تصویر خود از خدا
۳) توحید واقعی از مقولۀ تحول شخصیت است، نه از جنس معلومات
۴) نگاه کارکردگرایانه به تصویرهای خدا
۵) خدا و انسان و جهان با هم، نه بر همدانلود سخنرانی

حجم فایل :66.523 مگابایت

نقل قولها در مولانا و وحدت شهود | دانلود فایل PDF

موضوع: مهم‌ترین صفات خدا از نگاه مولانا (۱)

تاریخ: چهارشنبه، پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: یک ساعت و شانزده دقیقه

طرح بحث

مقدمه

۱) بی‌توجهی مولانا به مباحث نظری در زمینۀ اسما و صفات خداوند

۲) عینیت اسما و صفات حق با ذات او

۳) نگاه کاربردی به اسما و صفات خدا

۴) پاکی درون شرط بهره‌گیری از نام‌های خدا

۵) محقق کردن نام‌های خدا در وجود خود

۵) بحثی مقدماتی درباره کرم ، لطف و رحمتدانلود سخنرانی

حجم فایل :104.818 مگابایت

اشعار مولانا مهم‌ترین نامهای خدا بخش اول | دانلود فایل PDF

موضوع: مهم‌ترین صفات خدا از نگاه مولانا (۲)

تاریخ: پنج‌شنبه، پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: یک ساعت و چهل دقیقه

طرح بحث

۱) کرم و لطف و رحمت خدا از نگاه مولانا
۱-۱) آفرينشِ كريمانه و جوادانه
(وابسته نبودن عطای خدا به قابلیت طرف مقابل و رایگان‌بخشی خداوند)
۱-۲) دعوت كردنِ انسان‌ها به سوی خود
۱-۳) آسان بودنِ كارها با خدا
۱-۴) ترجیح مصلحت انسان بر منفعت او
۱-۵) تربیت کردن انسان از راه رنج و سختی
۱-۶) بخششِ بی‌حد و مرزِ گناهكاران
۱-۷) وفای به عهد

۲) راه‌های بهره‌مند شدن از رحمت و کرم خدا
۲-۱) نیاز
۲-۲) اعتماد کردن به خدا
۲-۳) مهر ورزیدن خالصانه به انسان‌هادانلود سخنرانی

حجم فایل :75.870 مگابایت

نقل قولهای این بخش | دانلود فایل PDF

موضوع: نام‌های نامتعارف خدا از نگاه مولانا

تاریخ: جمعه، شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مدت سخنرانی: یک ساعت و سه دقیقه

طرح بحث

مقدمه
توقیفیت و عدم توقیفیتِ اسماِ خدا

۱) عیّار
۲) مکار
۳) وارونه‌کار

اهداف مکر، عیاری و وارونه‌کاری خدا
۱) اثباتِ قدرت خدا و تواناییِ تصرف کردنِ او در جهان
۲) اثباتِ ناتوانیِ انسان و ایجادِ حالت نیاز و تضرع و حیرانی در او
۳) دستیابی به مقامِ بلندِ حیرانی
۴) قرار گرفتن در حالت تعادل بیم و امید
۵) ناامید نشدن در بحبوبۀ بحران‌های زندگی
۶) ناامید نشدن از رحمت خدا
۷) فریفته نشدن به عبادات و کارهای نیکِ خود
۸) منصرف شدن از فکرِ فریب دادن خدا
۹) منصرف شدن از فکرِ گریختن از دست خدا
۱۰) قرار گرفتن عاشق حق در حالت آماده‌باش کاملدانلود سخنرانی

حجم فایل :87.258 مگابایت

اشعار مولانا در نامهای نامتعارف خداوند | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *ذبیح الله کوشا
سپاس فذاوان بر عهده ی من است برای مطالب خوبی که از جناب دکتر شهبازی آموختم.


وزیری
سلام وتشکر ازجناب شهبازی ،سخنرانیهاشون درباره خدا ازدیدگاه مولانا همه فوق العاده بودند سپاس .


حسن
سلام اخیرا با جناب شهبازی آشنا شدم انسان بسیار شریفی یافتم ایشون رو ولی بحثهایشان را سطحی میدانم میخواهند با خواسته یا ناخواسته با شعر میخواهند نظریهپردازی کلامی کنند


شفیق
سلام قبل از هرچیز سپاس اززحمات دکتر ایرج شهبازی که این همه منابع مفید وباارزش را رایگان درخدمت مردم قرارداده که این سخاوت بزرگی است که نمیتوان درنیای مادی بالای ان قیمت گزاشت . من اهل افغانستان مقیم ترکیه استم سخنرانی دکترشهبازی دنیا مرا روشن ساخت ومسیر مشخص زنده گی خود را پیدا کردم میخواستم بپرسم که متن سخنرانی های ایشان وجود دارد یاخیرکه خیلی به ان نیازدارم اگرنباشد تصمیم دارم خودم ان را به متن تبدیل کنم


آرش شمس تبدیزی
با سلام و احترام مطالب ارائه شده در مورد خدا از نگاه مولانا از لحاظ موضوعی و تمرکز از جایگاه بالایی برخوردار است و صورت گیری و مواضع مختلف انسانی را در برابر امر متعالی بحث میکند و جدا از موضوع دانش، صفات اولیه و نهانی بخش زمینی انسان را در برابر حقیقت نشان میدهد. با تشکر از انتخاب موضوع بحث و تقسیم بندی های هوشمندانه


آیدا
درود فراوان بر استاد گرانقدر و گرانمایه فوق العاده و بی نظیر تمام سخنرانی ها


آیدا
بی نظیر و فوق العاده


محمد کریم زاده
استاد شهبازی ستاره درخشان و بی همتا در اسمان ادبی و عرفانی ایران انشالاه خداوند بزرگانی نظیر شما رو برای ما حفظ کند .


محمد کریم زاده
انشالاه خداوند به همه مون توفیق شاگردی عطا کند