شراب انگوری و بادۀ منصوری

سخنرانی ایرج شهبازی

موضوع: شراب انگوری و بادۀ منصوری (شراب از نگاه مولانا)
زمان: اسفندماه ۱۳۹۵
مکان: فرهنگسرای ملل

* با سپاس فراوان از دوست عزیزم جناب آقای آراز غفاری

موضوعاتی که در این سخنرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، از این قرارند:

مقدمه
۱) جایگاه و نقش شراب در ادبیات فارسی
۲) تبیینِ عللِ رواج و شیوعِ شگفت‌آورِ شراب و مستی در ادبیات فارسی
۳) شراب در قرآن
۴) انواع شراب در ادبیات فارسی: ۱) بادۀ انگوری، ۲) بادۀ ادبی، ۳) بادۀ عرفانی و ۴) بادۀ سیاسی و اجتماعی
۵) علل بهره‌گیریِ عارفان از واژه‌های مربوط به حوزۀ معنایی شراب
۶) شیوه‌های آشنایی شاعران و عارفان می و می‌گساری

مولانا و شراب
۱) تعریف مستی
۲) انواع مستی
۳) نظر مولانا دربارۀ شراب انگوری
۴) بازتابِ شادیِ انسان در شراب
۵) مستی و مستی‌بخشی
۶) شراب منصوری (بادۀ حق)
۷) راه‌های دستیابی به شراب حق
۸) نشانه‌های مستی از شراب حق

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *منصوري
يا سلام شراب در شعر ما رمز حقيقت است و رمز شده در هشت كه عدد روح و به هشت هست و حقيقت كه از هيج آمد و در هشت هويدا شد و آگاهي را شكل داد با افتخار به من در تمام ادبيات فارسي