عبید زاکانی

عبید زاکانی از مفاخر سرزمین ماست و گذر روزگار نتوانسته است او و آثارش را از یادها ببرد. طنزهای گزنده و ذهن‌آشوب او بر بسیاری از زوایای تاریکِ فرهنگ ما روشنایی می‌افکند. نظر به اهمیتِ انکارناپذیر عبید زاکانی، شهر کتاب مرکزی درس‌گفتارهای چهارشنبه را به بحث و بررسی دربارۀ او اختصاص داده است. من هم اسفندماه ۱۳۹۷ و خردادماه ۱۳۹۸، در شهر کتاب، چهار سخنرانی دربارۀ «تحلیل شخصیت عبید زاکانی، بر اساس غزلیات او» ایراد کردم. موضوعات این چهار سخنرانی عبارتند از: ۱) ویژگی‌های سبکی غزلیات عبید، ۲) تحلیل باورهای عبید دربارۀ خدا و انسان و دین و عرفان، ۳) عبید و رندی و ۴) عبید و عشق و غم و شادی. هدف من این بود که برای تحلیل شخصیت عبید، باورها، احساسات و خواسته‌های او را بررسی کنم. به خاطر کمبود وقت نتوانستم بحث را به طور کامل ارائه کنم. امیدوارم همین مقدار هم برای آشنایی مخاطبان با گوشه‌هایی از شخصیت عبید سودمند باشد.

لطفا با مراجعه به سایت شهر کتاب مرکزی، دیگر سخنرانی‌های مربوط به عبید را بشنوید و با ساحت‌های گوناگونِ زندگی و اندیشۀ او بیشتر آشنا شوید. از جناب آقای محمدخانی و همکاران ارجمندشان که با عشق فراوان این جلسات را برگزار می‌کنند، سپاسگزارم و امیدوارم با گام‌هایی استوار، در این راه نیکو پیش بروند.

سخنرانی ایرج شهبازی دربارۀ عبید زاکانی (بخش نخست)

موضوع: ویژگی‌های سبکی غزلیات عبید زاکانی

زمان: اسفندماه 1397

مکان: شهر کتاب مرکزی

مدت سخنرانی: یک ساعت و هشت دقیقه

طرح بحث:
مقدمه
1) زبان غزلیات عبید
2) آرایه‌های ادبی
3) صور خیال
4) انسجام در محور عمودی
5) ساختار قافیه
6) موسیقی شعر
7) تعداد ابیات
8) موضوعات
9) تخلص

* متن شعرهای عبید را که در این سخنرانی خوانده‌ام، در فایلی جداگانه تقدیم می‌کنم. می‌توانید هنگام گوش دادن به سخنرانی، به متن شعرها هم نگاه کنیددانلود سخنرانی

حجم فایل :62.934 مگابایت

Obeid Zaakaani - Sher - 1 | دانلود فایل PDF

سخنرانی ایرج شهبازی دربارۀ عبید زاکانی (بخش دوم)

موضوع: باورهای عبید زاکانی دربارۀ خدا و انسان

زمان: اسفندماه 1397

مکان: شهر کتاب مرکزی

مدت سخنرانی: یک ساعت و چهار دقیقه

طرح بحث:
مقدمه
1) باورهای عبید راجع به خدا
2) باورهای عبید راجع به انسان
2-1) جبر و اختیار و بخت
2-2) دین
2-3) تصوف و عرفان

* متن شعرهای عبید را که در این سخنرانی خوانده‌ام، در فایلی جداگانه تقدیم می‌کنم. می‌توانید هنگام گوش دادن به سخنرانی، به متن شعرها هم نگاه کنیددانلود سخنرانی

حجم فایل :18.617 مگابایت

Obeid Zaakaani - Sher - 2 | دانلود فایل PDF

سخنرانی ایرج شهبازی دربارۀ عبید زاکانی (بخش سوم)

موضوع: عبید زاکانی و رندی

زمان: خردادماه 1397

مکان: شهر کتاب مرکزی

مدت سخنرانی: پنجاه و سه دقیقه

۱) رندی
۲) تفکر ملامتی
۳) تفکر قلندری

* متن شعرهای عبید را که در این سخنرانی خوانده‌ام، در فایلی جداگانه تقدیم می‌کنم. می‌توانید هنگام گوش دادن به سخنرانی، به متن شعرها هم نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :48.962 مگابایت

Obeid Zaakaani - Sher - 3 | دانلود فایل PDF

سخنرانی ایرج شهبازی دربارۀ عبید زاکانی (بخش آخر)

موضوع: عبید زاکانی و عشق و غم و شادی

زمان: خردادماه 1397

مکان: شهر کتاب مرکزی

مدت سخنرانی: یک ساعت و ده دقیقه

۱) عشق
۱-۱) ارزش و اهمیت عشق
۱-۲) عشق به زیبایی
۱-۳) مکتب وقوع و مکتب واسوخت
۱-۴) عشق مذکر

۲) غم و شادی
۲-۱) علل غمگین بودن عبید
۲-۲) راه-های رهایی از غم
۲-۳) غم-های والا

* متن شعرهای عبید را که در این سخنرانی خوانده‌ام، در فایلی جداگانه تقدیم می‌کنم. می‌توانید هنگام گوش دادن به سخنرانی، به متن شعرها هم نگاه کنید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :24.139 مگابایت

Obeid Zaakaani - Sher - 4 | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *