عشق نامشروط

از یک نگاه فراگیر، می‌توان سه الگوی متفاوت را در روابط انسانی از هم بازشناخت: روابط سلطه‌جویانه، روابط عادلانه و روابط عاشقانه. کمال مطلوب آن است که روابط خود را به هیچ وجه بر رقابت و سلطه‌جویی استوار نکنیم، از این گذشته، در مرتبۀ والای عدالت نیز نایستیم و بکوشیم خود را به بلندای عشق نامشروط فرابکشیم و روابط خود را از شفقتِ خالصانه، دیگرخواهیِ بی‌غرضانه و احسانِ جهان‌شمول سرشار کنیم.

(بخش اول)

زمان: آذرماه ۱۳۹۹

مدت سخنرانی: یک ساعت و شانزده دقیقه

طرح بحث
مقدمه
توصیف وضعیت زمانۀ ما
ضرورت و اهمیت شفقت و دیگرخواهی

۱) عشق نامشروط
۱-۱) مشروط نبودنِ عشق به هیچ شرطی
۱-۱-۱) دین و بی‌دینی
۱-۱-۲) خوبی و بدی
۱-۱-۳) دوستی و دشمنی

۱-۲) همراه نبودن عشق با هیچ توقع و چشم‌داشتی
۱-۲-۱) توقع سپاس
۱-۲-۲) توقع پاداش

۱-۳) نمادهای عشق نامشروطدانلود سخنرانی

حجم فایل :35.122 مگابایت

زمان: آذرماه ۱۳۹۹

مدت سخنرانی: یک ساعت و چهارده دقیقه

طرح بحث

۲) ویژگی‌های عشق نامشروط
۲-۱) وابسته نبودن به ویژگی‌های معشوق
۲-۲) یک‌طرفه بودن در غالب موارد
۲-۳) وصال مدام
۲-۴) شُرب مدام
۲-۵) اختیاری و انتخابی بودن
۲-۶) عقلانی بودن
۲-۷) نسبت عشق نامشروط با دیگر انواع عشق

۳) شیوۀ اجرای عشق نامشروط
۳-۱) اولویت‌بندی نیازمندان بر اساس امکانات خود
۳-۲) انواع کمک‌ها به دیگران
۳-۳) بهره‌گیری از روش‌های گوناگون ارتباطی
۳-۴) توجه کردن به اصل سرایت
۳-۵) محکم‌کاری
۳-۶) آگاهی

۴) پاسخ به چند انتقاد دربارۀ عشق نامشروط
۴-۱) ظلم‌پذیری و ظالم‌پروری
۴-۲) عجز و انفعال در عرصه سیاسی
۴-۳) مورد سوء استفاده قرار گرفتن
۴-۴) آسیب دیدن در روابط خانوادگیدانلود سخنرانی

حجم فایل :34.047 مگابایت

زمان: دی‌ماه ۱۳۹۹

مدت سخنرانی: یک ساعت و یک دقیقه

طرح بحث

۵) مبانی عشق نامشروط
۵-۱) محترم بودن انسان‌ها به عنوان آفریده‌ها یا جلوه‌های خدا
۵-۲) خداگونه شدن
۵-۳) حرمتِ ذاتی انسان
۵-۴) برابری ذاتی همۀ انسان‌ها
۵-۵) کنار نهادن خودخواهی
۵-۶) سراپا نیکی و خوبی شدن
۵-۷) گسترش وجودی یافتن
۵-۸) فتوتدانلود سخنرانی

حجم فایل :56.517 مگابایت

اشعار_و_سخنان_در_خلاصه_عشق_نامشروط | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *