موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا

سخنرانی ایرج شهبازی

موضوع: موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا
مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان
زمان: تابستان ۱۳۹۴
مدت سخنرانی: پنجاه و چهار دقیقه

خلاصۀ سخنرانی

در این سخنرانی به ده مانع مهم که در یک جامعۀ دینی باعث خشونت و جنگ می‌شوند، اشاره می‌شود:

۱) غفلت از گوهر واقعی ادیان و توجه به شکل‌های دینی
۲) نشاندنِ تجزُّم بر جای یقین و حقیقت‌جویی
۳) خودخواهی و انحصار طلبی
۴) بی‌توجهی به تفاوت‌های فردی در آموزش‌های دینی
۵) تبدیل کردن اخلاق جهانی به اخلاقی مذهبی و قومی
۶) انسان‌شناسی غیرواقع‌بینانه و توقع عصمت از انسان‌ها
۷) تفسیر نادرست از جهاد و جنگ دینی
۸) بی‌توجهی به حرمت ذاتی انسان‌ها و دین را تنها عامل ارزشگذاری انسان‌ها دانستن
۹) تبدیل شدن حال و تجربۀ دینی به نهاد دینی
۱۰) پیش‌داوری

منبع بحث: در این بحث از مقالۀ دکتر آرش نراقی، با عنوان «پارادوکس مدارا»، در کتاب ارزشمند «مدارا و مدنیت» (ص ۹۱) و نیز از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان دربارۀ «خودشیفتگی فکری و فرهنگی» استفاده کرده‌ام. با آرزوی تندرستی برای این دو استاد فرزانه.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *