مولانا و مساله “بازتاب”

هفت سخنرانی درباره مساله بسیار مهم “بازتاب”

این سخنرانیها در تابستان ۱۳۹۷ در موسسه فرهنگی علیمرادیان ایراد شده اند. از دوستان عزیزم، مهندس خرمی، آقای جلالوند، آقای شهبازی و آقای دشتی که برگزاری این جلسات بدون کوشش‌های خالصانه آنها ممکن نیست و نیز از سرکار خانم ساکی که با جدیت و شوق فراوان کار فیلمبرداری و ویرایش فایل‌ها رو انجام میدن و همچنین از جناب آقای علیی که با عشق فراوان حجم فایلها رو کم میکنند، صمیمانه سپاسگزارم و برای همه آنها آرزوی شادی و تندرستی و سربلندی دارم.

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش نخست)

موضوعات این بخش: مکانیسمهای دفاع روانی، معرفی سه معنای مهم فرافکنی در روانشناسی، فرافکنی از نظر امبردان، بازتافتن انسان بر خدا.دانلود سخنرانی

حجم فایل :24.302 مگابایت

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش دوم)

موضوعات این بخش: ادامه بحث بازتافتن انسان در خدا و مقایسه اجمالی تصویر خدا در نزد سنایی و مولانا، بازتافتن انسان در مرگ، بازتافتن انسان در متن، بازتافتن انسان در جهان بیرون.

با عرض پوزش فراوان به این دو نکته توجه فرمایید:
۱) در دقیقه ۴۴، در مصراع “صورتی ضال است و هادی معنوی”، من کلمه “صورتی” را با “یای نکره” خوانده ام که نادرست است و باید با “یای صفت نسبی” خوانده شود. در این مصراع، صورتی در مقابل معنوی است.
۲) در دقیقه ۵۳، تعبیر “یک مشت خروار” غلط است و درست این است: یک خروار گندم.

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :24.583 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -2 | دانلود فایل PDF

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش سوم)

موضوعات این بخش: بازتافتن خدا در انسان و جهان، بازتافتن انسانها در یکدیگر، تعبیرها و اصطلاحات مولانا در بحث فرافکنی، قیاس به نفس، فرافکنی مانعی بر سر راه واقع بینی، حمله کردن به بازتابهای خود در دیگران.

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :25.640 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -3 | دانلود فایل PDF

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش چهارم)

موضوعات این بخش: ادامه بحث قیاس به نفس، شامل مباحث زیر: دیدن نتیجه بودن است، فرافکنی و خودشناسی، فرافکنی و روابط انسانی، فرافکنی و انکار مقامات عارفان، فرافکنی و نظریه پردازیهای علمی

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :58.351 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -4 | دانلود فایل PDF

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش پنجم)

موضوعات این بخش: تاثیرپذیری نامحسوس انسانها از هم، انسانها “بو” دارند و نمیتوانند بوی خود را مهار کنند، برای شناخت انسانها لازم است به بوهای آنها توجه کنیم.

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :12.126 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -5 | دانلود فایل PDF

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش ششم)

موضوعات این بخش: تاثیرپذیری نامحسوس انسانها از هم، خلق و خوی همنشین به همنشین سرایت میکند، با تحلیل اندیشه ها و احساسات خود میتوان همنشین خود را شناخت، حماقت از شخص احمق به دیگران سرایت میکند، مشورت با افراد ترسو و تنبل مانع اقدام به عمل میشود، حال مخاطب بر گوینده بازمیتابد، اخلاقیات و اندیشه های حاکمان بر رعیت بازمیتابد، باید به عاریتی بودن احساسات و اندیشه های خود هنگام ملاقات با انسانهای بزرگ توجه کنیم و فریفته آنها نشویم، انسانهای نیرومند عواطف خود را در جمع مهار میکنند.

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :23.185 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -6 | دانلود فایل PDF

مولانا و مساله “بازتاب” (بخش پایانی)
آینه در آینه

موضوعات این بخش: اشراف بر ضمایر (ذهن خوانی)، حضور رستاخیزگونه، ارتباط بی کلام، آینه بودن مومن، آینه در آینه.

* متن اشعار مولانا که در این سخنرانی خوانده شده است، در فایلی جداگانه تقدیم میشود تا بتوانید ضمن گوش دادن به سخنرانی، متن سخنان مولانا رو هم ببینید و در صورت لزوم، شعرها را در آثار مولانا بیابید.دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.148 مگابایت

Baaztaab - Molaanaa -7 | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *