مولانا و معمای عقل

موضوع سخنرانی: مولانا و معمای عقل
(درنگی در عقل‌ستایی‌ها و عقل‌ستیزی‌های مولانا)
سخنران: ایرج شهبازی
محل سخنرانی: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان
زمان سخنرانی: دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت سخنرانی: یک ساعت و شانزده دقیقه

با سپاس فراوان از همۀ همکاران عزیزم در مؤسسۀ علیمرادیان، به ویژه سرکار خانم لیلا ساکی که فیلم این سخنرانی رو به شکلی نیکو ضبط و تدوین فرمودند.

برای اینکه دوستان عزیز بهتر مطالب را پیگیری کنند، طرح بحث را در زیر می‌آورم و در یک فایل جداگانه، نمونه‌هایی از اشعار مولانا را هم تقدیم شما می‌کنم:

طرح بحث
ضرورتِ طرح بحثِ عقل، از جنبۀ اجتماعی
عقل‌زدگی و علم‌گراییِ افراطی انسان زمانۀ ما
۱) بسامد کلمۀ «عقل» در مثنوی
۲) دو نگاهِ متفاوتِ مولانا به «عقل»
۳) طبقه‌بندی عقل در فرهنگ گذشته
۴) تقسیم‌بندی عقل از نگاه مولانا
۵) معرفیِ واژه‌های کلیدی بحث
۵-۱) دانش و آگاهی و اطلاعات
۵-۲) عقل و جهل
الف) نشانه‌های انسان عاقل
ب) نشانه های انسان نیم عاقل
ج) نشانه های انسان نادان
۵-۳) زیرکیِ ناپسند
۵-۴) حماقتِ مبارک
۶) انواع انسان‌ها بر اساس چهار معیارِ بالا
۶-۱) عالمانِ عاقل
۶-۲) عالمان جاهل
۶-۳) بی‌سوادانِ عاقل
۶-۴) بی‌سوادانِ جاهل

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *محمد کریم زاده
خدا برکت تون بده