نسبت عقل و عشق

موضوع سخنرانی: نسبت عقل و عشق
سخنران: دکتر عبدالکریم سروش
زمان سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه
دکتر عبدالکریم سروش در این سخنرانیِ سودمند، دربارۀ رابطۀ عقل و عشق، از نظر مولانا سخن می‌گویند و بیشتر به «نقدِ مولانا بر عقل» بحث می‌کنند. به نظر ایشان «نقدِ عقل و بیانِ محدودیت‌های عقل، خود، یک کارِ عاقلانه و فیلسوفانه است»؛ بنابراین نقدهای عارفانی مثل مولانا از عقل، نه عقل‌ستیزی، بلکه رفتار کردن به مقتضای عقلانیت است.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *