یادداشت های کوتاه

به نظر می‌رسد گزاره‌های اصلی دینی گزاره‌هایی نامعقولند؛ یعنی به وسیلۀ عقل قابل اثبات یا قابل ابطال نیستند. دو دلیل خیلی روشن برای اثبات این ادعا می‌توان اقامه کرد. یکی این که عموم گزاره‌های دینی با اجماع و توافق همه انسان‌ها روبه‌رو نمی‌شوند. هیچ یک از گزاره‌های اصلی دینی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

استاد کاترین کاکس، در سال ۱۹۲۶ تحقیق بسیار جالبی درباره‌ی هوش و نبوغ انجام داد. به نظر می‌رسد که هنوز هم نتایج این تحقیق معتبرند. او تصمیم گرفت زندگی سیصد و یک شخصیت تاریخی بسیار موفق را بررسی کند و علل شهرت و موفقیت آنها را بیابد. این افراد...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

گفتگو یکی از ضرورت‌های زندگی انسانی است؛ چراکه از طریق گفتگوی سرشار از اعتماد و احترام است که جان انسان آرامش می‌یابد و احساس امنیت پیدا می‌کند. در فضای یک گفتگوی همدلانه است که روح آدمی از پیلۀ تنهایی خود گام بیرون می‌نهد و دروازه‌های خود را به روی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

از یک منظر ویژه، می‌توان گفت که زندگی انسان چیزی جز مسأله و حل مسأله نیست. انسان در هر شرایطی با مسائلی روبه‌رو می‌شود و می‌کوشد آنها را حل کند. پس از حل یک مسأله، هنوز آب خوش از گلویش پایین نرفته است که مسائل جدید سر برمی‌آورند و...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

یکی از بزرگترین موانع گفتگو این است که باور داشته باشیم حقیقت از پیش وجود دارد و در اختیار یکی از دو طرف گفتگوست. اگر گمان کنیم حقیقت از پیش معلوم است و در اختیار ما قرار دارد، به هیچ وجه نمی‌توانیم تن به گفتگو دهیم. در این وضعیت،...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

پشیمانی می‌تواند باعث رشد و پیشرفت شود و می‌تواند به سلامت روانی انسان آسیب وارد کند. پشیمانی اگر انسان را در گذشته متوقف کند، احساس گناه شدید در او ایجاد کند و او را در ارزشمند بودن خود به شک بیندازد، البته سلامت روانی انسان را از بین ببرد....
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

بسیاری بر این باورند که موفقیت به شانس بستگی دارد. به نظر آنها افراد بدشانس هر کاری هم که انجام دهند، شکست می‌خورند و افراد خوش‌شانس، با کمترین تلاشی به موفقیت دست می‌یابند. این طرز فکر واقع‌بینانه نیست و آسیب‌های زیادی را به زندگی انسان وارد می‌کند. درست این...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

در بخش‌هایی از فرهنگ ادبی و عرفانی ما، خدا موجودی بی‌رحم و خودکامه و جفاکار است که به هیچ وجه در برابر کارهای خود مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو نیست و به شکلی مطلق العنان، می‌تواند تمام مرزهای اخلاق را در هم بریزد. صفتِ شگفت‌آوری که در متون ادبی و عرفانی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای محفوظ ماندن از آسیب‌های دشمن، گریختن و جان به در بردن است. از طریق فرار، شخص از دشمن خود فاصله می‌گیرد و خود را به یک نقطۀ امن می‌رساند. البته اگر فاصله گرفتن از دشمن ممکن نباشد، طبعاً فرار هم سودی ندارد. با کمال...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

فرض کنید مردی از همسایه‌اش نفرت دارد و به شدت در پی نابودی اوست. این مرد فرزندانش را با نفرت و کینۀ آن همسایه بزرگ می‌کند، آنها را نیرومند و جنگجو بار می‌آورد و انواع حیله‌ها را به آنها می‌آموزد و به این ترتیب موفق می‌شود به کمک فرزندانش،...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳