اخلاق

چرا باید اخلاقى زیست؟ چهار سخنرانی بسیار ارزشمند، از استاد مصطفی ملکیان. امیدوارم دوستان عزیزم این سخنرانی‌ها را بارها با دقت تمام گوش کنند و از دانش وسیع و دقت نظر و نکته‌سنجی استاد فرهیخته‌مان حسابی بهره ببرند. این چهار سخنرانی، در خرداد و تیر ۱۳۹۸، در کانادا ایراد...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

هفت سخنرانی از استاد فرزانه، مصطفی ملکیان، درمورد “اخلاق کاربردی”
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سخنان کوتاه، ولی ارزشمند دکتر آرش نراقی درباره “اخلاق دشمنی”
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

خودفریبی یکی از مهم‌ترین رذائلِ اخلاقی «خودفریبی» است. خودفریبی یک تعبیرِ ظاهراً متناقض‌نماست؛ زیراکه «فریب دادن» زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی که قرار است فریب بخورد، از فریبِ شخصِ فریبنده خبر نداشته باشد؛ به دیگر سخن، هرگاه که کسی بداند که کسی دیگر می‌خواهد او را بفریبد، حواس خود...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ایرج شهبازی شادی حقیقی با ویژگی‌های نیکویی مانند آرامش، امیدواری، امنیت درونی، خوش‌بینی، خشنودی، عزّتِ نفس و صلح درونی همراه است. به نظر می‌رسد بین شادی، به این معنا، و اخلاقی زیستن نسبت مستقیمی وجود دارد؛ یعنی انسانی که شادمان باشد، لزوماً خیرخواه، مهربان، شکیبا، آسان‌گیر و اهل مدارا...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دست بی‌نمک افراد فراوانی را می‌بینیم که می‌گویند: «دست من نمک نداره» یا «بشکنه این دست که نمک نداره» و منظورشان این است به هر کس خوبی می‌کنند، با ناسپاسی و قدرناشناسی روبه‌رو می‌شوند. باورِ شخص به بی‌نمک بودنِ دستش، به تدریج این اعتقاد را در او پدید می‌آورد که...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دین و اخلاق اگرچه اخلاق، در کنار اعتقادات و احکام، یکی از سه بخش مهم دینِ اسلام و بلکه مهم‌ترین بخش دین اسلام به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد که همۀ دین‌داران، در جامعۀ ما، لزوماً اخلاقی نیستند. دقت در رفتار مردمان جامعۀ ما نشان می‌دهد که انگار تضاد و...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

غالبِ مغلوب‌خو بحثی در (اخلاق دشمنی) گاهی اوقات در برابر آزارها و بیدادگری‌های دیگران، عفو و احسان کاری از پیش نمی‌برد؛ چراکه شخص آن‌چنان در خودپرستی و منفعت‌طلبی غرق شده است که نه تنها از ظلم کردن ابایی ندارد، بلکه از این کارِ خود لذت می‌برد. چنین کسی نه تنها به...
- مشاهده مطلب
۳۱ شهریور ۱۴۰۲