تجربه معنوی

سکوت و تجربه‌های معنوی عارفانی مانند مولوی سخن گفتن درمورد مسائل معنوی را بی‌فایده می‌دانند و برای این ادّعای خود دست کم چهار نوع دلیل می‌آورند: دلیل نخست اینکه مسائلِ روحی و معنوی از اساس بیان‌ناپذیرند و کمیتِ بیان و زبان در آن عرصه‌ها به کلّی لنگ است. به دیگر سخن...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳