تذکره الاولیاء

پیام‌های زیبا از تذکره الاولیاء ــ هركه قدرِ او به نزدِ خَلْق بزرگ‌تر بُوَد، او بايد كه خود را در نَفْسِ خويش حقيرتر بيند. (عبدالله مبارك، ص 219) ــ تواضع آن است كه در برابر كسی که در دنيا از تو بالاتر است، تكبّر كنی و با آن كه فروتر...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

چند پیام زیبا از ذوالنّون مصري ــ دوست ندارد خدا را، هركه خود را مشهور كند به دوستیِ او. (ص 146) ــ حق تعالی عزيز نكند بنده‌ای را به عِزّی عزيزتر از آن كه به وی نمايد خواریِ نَفْسِ او را. (ص 149) ــ بدان كه خوفِ آتش، در جنبِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

خدایا چون به جان نگرم، جانم درد کند و چون به دل نگرم، دلم درد کند و چون به فعل نگرم، قیامتم درد کند و چون به وقت نگرم، "تو"ام درد کند. ابوالحسن خرقانی (تذکره الاولیا، ص ۶۸۷) تعبیر بسیار زیبای "توام درد میکند" که در زبان فارسی به کلی جدید و غریب است، از...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳