ترس

سنخ‌شناسی انسان از منظر فروید؛ سه نوع اضطراب استاد مصطفی ملکیان فروید می‌گفت: اضطراب و تشویش (یا به تعبیر من، بی‌قراری و ناآرامی) در میان انسان‌ها شایع است و تقریباً هیچ انسانی خالی از آن نیست. فروید اضطراب را به سه دسته تقسیم می‌کرد و بر این باور بود...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

بیماری “راضی کردن همه” بعضی از انسان‌ها، یا از سر خوش قلبی و بزرگواری و یا به سبب ساده دلی و نادانی و یا به خاطر ترس و نگرانی، تلاش میکنند که همیشه همه را راضی کنند. این قبیل اشخاص همواره از گفتگو و کشمکش و اختلاف گریزانند و...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳