تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت استاد مصطفی ملکیان خلاصۀ قسمت اول: به نظر می‌رسد که در طول تاریخ، مجموعاً پنج هدف اصلی برای آموزش و پرورش تعریف شده است و هریک از اندیشمندان یک یا چند مورد از این پنج هدف را به عنوان هدفِ تعلیم و تربیت در نظر گرفته‌اند....
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳