جامعه شناسی

از «غلام» تا «امیر» (تأملی در جامعه‌شناسیِ نام‌ها در ایران) هیچ پدیده‌ای، هرچند جزئی و کوچک، نیست مگراینکه در مطالعات اجتماعی می‌توان از آن استفاده کرد. با این نگاه، پیامک‌ها، لطیفه‌ها، مُدهای گوناگون، دیوارنوشته‌ها و هر چیزی از این دست، داده‌هایی ارزشمند برای بررسیِ جامعه هستند. ناگفته پیداست که زبان نیز،...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳