جنسیت

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: منِ راستین و من‌های پنداری زمان: 26 بهمن‌ماه 1395 مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه طرح بحث مقدمه 1) ضرورت و اهمیت خودشناسی 2) دشواری‌های خودشناسی 2-1) عشق شدید انسان به خود، 2-2) یکی بودنِ فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، 2-3) پیچیده بودنِ «من»، 2-4)...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳