حافظ

دو سخنرانی بسیار عالی، از دکتر سروش دباغ، دربارۀ سرحلقۀ رندان، خواجۀ شیراز، حافظِ بزرگ و عزیز
- مشاهده مطلب
۲ مهر ۱۴۰۲

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: درنگی در علل حرمان هنرمندان تاریخ ایراد سخنرانی: تابستان ۱۳۹۷ مکان: فرهنگسرای ملل (کانون مفاخر و مشاهیر ایران) یکی از باورهای رایج در جامعه ما این است که هنر و دانش باعث درد و رنج و فقر می شوند و در مقابل، نادانی و بی خبری و بی هنری...
- مشاهده مطلب
۲ مهر ۱۴۰۲

حافظ (1) دل می‌رود ز دستم، صاحب‌دلان! خدا را دردا که رازِ پنهان خواهد شد آشکارا (2) کشتی‌شکستگانيم، ای بادِ شُرطه، برخيز! باشد که بازبينيم ديدارِ آشنا را (3) ده روزه مِهْرِ گردون افسانه است و افسون نيکی به جای ياران، فرصت شمار، يارا! (4) در حلقة گُل و مُل، خوش خواند دوش بلبل هاتِ الصَّبُوحَ،...
- مشاهده مطلب
۲ مهر ۱۴۰۲