داستان های مثنوی

داستان «دِزِ هوش‌ربا» یا «قلعۀ ذات الصُّوَر» آخرین داستان بلند مثنوی است. مولانا این داستان را در آخرین سال زندگی خود سروده است. بر اساس تحقیقاتی که در کتاب جامعه‌شناسی ادبیات، از اسکارپیت آمده است، غالب شاهکارهای دنیا در فاصلۀ بین 35 تا 40 سالگی پدید آمده‌اند. مولانا داستان...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح داستان «جوحی و قاضی» جوحی، مانند ملا نصرالدین و بهلول، از شخصیت‌هایی است که به لطیفه‌پردازی و نکته‌سنجی معروف است. او نیز با رفتارها و گفتارهای طنزآلودش، هم دیگران را می‌خنداند و هم آنها را به تأمل و بازنگری در امور زندگی برمی‌انگیزد. مولانا چندین داستان زیبا از لطیفه‌های...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح داستان «وزیر یهودی و مسیحیان»، از دفتر اول مثنوی داستان شگفت‌آور «وزیر یهودی و مسیحیان»، از داستان‌های بلند دفتر اول مثنوی است. پیرنگ این داستان کمی پیچیده است و آن را به شکلی که مولانا به شعر کشیده است، در هیچ متنی نمی‌توان یافت. احتمالاً مولانا بخش‌های مختلف این...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح داستان «بلال و پیامبر» داستان «بلال و پیامبر» یکی از دلنشین‌ترین و عاشقانه‌ترین داستان‌های مثنوی است. ماجرا از این قرار است که بلال حبشی به جرم مسلمان شدن، به شدت توسط ارباب بی‌رحم خود شکنجه می‌شود. هر بار ابوبکر صدیق او را به سکوت و توبه فرامی‌خواند تا...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳