دین

انسان‌ها در هم بازمی‌تابند، در یک‌دیگر تأثیر می‌گذارند و از هم‌دیگر تأثیر می‌پذیرند. انسان‌ها بدون حرف زدن، حتی در زمانی که کاملاً خاموش در کنار یک‌دیگرند و حتی در هنگامی که هیچ توجهی به هم ندارند، به شکلی نامحسوس در هم بازمی‌تابند؛ چراکه مجاورت مشابهت می‌آورد و همنشینی باعث...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

عبید زاکانی از مفاخر سرزمین ماست و گذر روزگار نتوانسته است او و آثارش را از یادها ببرد. طنزهای گزنده و ذهن‌آشوب او بر بسیاری از زوایای تاریکِ فرهنگ ما روشنایی می‌افکند.
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دین و اخلاق اگرچه اخلاق، در کنار اعتقادات و احکام، یکی از سه بخش مهم دینِ اسلام و بلکه مهم‌ترین بخش دین اسلام به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد که همۀ دین‌داران، در جامعۀ ما، لزوماً اخلاقی نیستند. دقت در رفتار مردمان جامعۀ ما نشان می‌دهد که انگار تضاد و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دین‌پرستی و بت‌پرستی «دین» راهی است برای رسیدن به «خدا» و ابزاری است برای پاکسازی درون از رذایلِ نفسانی و دستیابی به یک زندگانیِ مسالمت‌آمیز با خود، مردم و طبیعت. خوبیِ دین در آن است که به آدمی راهکار می‌دهد، سلوکِ او را منظم می‌کند و نوعی انضباطِ شخصی به...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳