رومن رولان

جملاتی عمیق و عالی دربارۀ پیروزی و شکست در ادامۀ نکتۀ بالا، راجع به خطا و شکست، تعدادی جملۀ بسیار زیبا و عمیق به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم و باور دارم که با تأمل در هریک از این جملات، می‌توانید از چشم‌اندازی ویژه به خطاها و شکست‌های خود نگاه...
- مشاهده مطلب
۱۶ آذر ۱۴۰۲

رومن رولان جرأت كنيد راست و حقيقي باشيد جرات كنيد زشت باشيد خود را همان كه هستيد نشان بدهيد. اين بَزَكِ تهوّع‌انگيزِ دورویي و دو پهلویي را از چهرۀ روحِ خود بزدایيد و با آب فراوان بشویيد هرچه مي‌خواهيد باشيد ولي، براي خدا، حقيقي باشيد. ...
- مشاهده مطلب
۱۶ آذر ۱۴۰۲