رومن رولان

۱) چه سعادتی است تنها بودن، با خویش بودن! چه سعادتی است از زنجیر آزاد شدن و از شکنجه‌ی خاطرات و از نیرنگِ چهره‌های محبوب و منفور رهایی یافتن! چه سعادتی است زیستن، اما طعمه‌ی زندگی نبودن، فرمانروای زندگی گشتن. (ژان کریستف، ج ۲/ ص ۱۱) ۲) جرأت کنید...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

جملاتی عمیق و عالی دربارۀ پیروزی و شکست در ادامۀ نکتۀ بالا، راجع به خطا و شکست، تعدادی جملۀ بسیار زیبا و عمیق به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم و باور دارم که با تأمل در هریک از این جملات، می‌توانید از چشم‌اندازی ویژه به خطاها و شکست‌های خود نگاه...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رومن رولان جرأت كنيد راست و حقيقي باشيد جرات كنيد زشت باشيد خود را همان كه هستيد نشان بدهيد. اين بَزَكِ تهوّع‌انگيزِ دورویي و دو پهلویي را از چهرۀ روحِ خود بزدایيد و با آب فراوان بشویيد هرچه مي‌خواهيد باشيد ولي، براي خدا، حقيقي باشيد. ...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳