شمس

منابعی برای مطالعه دربارۀ زندگی شمس و مولانا ـــ زرين كوب، عبدالحسين (1379). پله پله تا ملاقات خدا: دربارۀ زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدّین رومی. تهران: علمی. ـــ سپهسالار، فريدون بن احمد (1385). رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمد افشين وفايی. تهران: سخن. ـــ سروش،...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

مولانا و مکرِ خدا یکی از نکات بسیار جالب در دیوان شمس، آن است که معشوق/ خدا پیوسته با صفتِ «مکر و جادوگری» توصیف می‌شود؛ به عبارتِ دیگر، خدا از نظرِ مولوی موجودی مکّار و فریبنده است. اگرچه در نزدِ صوفیان و عارفانِ پیش از مولانا نیز بارها با چنین...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

اگرچه هر فصلی زیبایی‌ها و جاذبه‌های ویژۀ خود را دارد، هرکسی، با توجه به حال و هوای خود، یکی از فصل‌ها را بر دیگر فصول ترجیح می‌دهد. بعضی از افراد، پاییز را پادشاهِ فصل‌ها می‌دانند و برخی دیگر بهار را. بی هیچ تردیدی مولانا فصل بهار را بر همۀ...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بازخوانی رابطۀ شمس و مولانا بر پایۀ سخنانِ آن دو بزرگ همۀ داستان‌های مربوط به ملاقات شمس و مولانا از این سه مأخذِ مهم گرفته شده‌اند: ابتدانامۀ سلطان ولد (چاپ دکتر موحد و آقای حیدری، صص 74-51)، رسالۀ فریدون سپهسالار (چاپ دکتر محمد افشین‌وفایی، صص 113-106) و مناقب العارفین...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (3) باغِ سبز؛ گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا از دکتر محمد علی موحد. نشر کارنامه ، 1387، چاپ دوم. دکتر محمدعلی موحد از استادان و پژوهشگرانِ برجستۀ زمانۀ ما هستند و کتاب‌های بسیار ارزشمندی در زمینه‌های متنوعی، مانند حقوق، نفت، عرفان، ترجمه و شعر از خود به یادگار...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

به نام حضرت حق سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: برخورد دو دریا «تأملی در رابطۀ شمس و مولانا» زمان ارائۀ سخنرانی: سیزدهم مهرماه 1395 محل سخنرانی: مؤسسۀ فرهنگی - هنری علیمرادیان مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳