عارفان

مثنوی اساساً متنی عرفانی است و بسیاری از مطالب آن تنها به کار عارفان و سالکان می‌آیند. از سوی دیگر به سبب دگرگونی‌هایی که در جهان‌نگری انسان زمانه‌ی ما رخ داده است، نمی‌توانیم پاره‌ای از سخنان مولانا را بپذیریم. البته معنای این سخن آن نیست که در مثنوی سخنانی...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

داستان دقوقی و ابدال یکی از رازآلودترین و شگفت‌آورترین داستان‌های مثنوی است و مولانا در آن مباحث بسیار مهمی را مطرح کرده است. موضوع اصلی این داستان رابطۀ تسلیم و رضا با دعا است. به نظر مولانا، عارفانی که به مقام رضا رسیده‌اند، دعا را بوالفضولی در کار خدا...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

در ستایش دوراندیشی بر پایۀ سخنان مولانا، می‌توان تقسیم‌بندی جالبی از انواع گوناگون انسان‌ها، در مواجهه با مسألۀ «عاقبت‌اندیشی» مطرح کرد. مولانا در دو قطعۀ مهم از فیه ما فیه، خود به این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها اشاره کرده است. او در قطعۀ زیر انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است: 1)...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از شبلی ــ عمری است كه می‌خواهم با خداوندِ خويش خلوتی داشته باشم كه «من» در آن ميانه نباشم. (ص 619) ــ تكيه‌گاهِ من «ناتوانیِ من» است و عصاكشِ من «نيازِ من» است. (ص 619) ــ مرا سه مصيبت افتاده است هر يک از ديگری سخت‌تر: مصيبتِ نخست آن است...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از يحیی بن معاذ ـ اگر فرشتۀ مرگ نبود، اين دنيا ذرّه‌ای نمی‌ارزيد. (ص 364) ــ اگر دوزخ را به من ببخشند، هرگز هيچ عاشق را نسوزم؛ از بهر آن‌كه عشق، خود، او را صد بار سوخته است. (ص 364) ــ هركه شاد شود به خدمتِ خدا، جملۀ اشيا به...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از سَری سَقَطی ــ ساكن شدن در كوه بس كاری نباشد. مرد بايد كه در ميان بازار مشغول تواند بود، چنان‌كه يک لحظه از حق تعالی غايب نشود. (ص 331) ــ خواهم كه همۀ اندوه‌هايی كه در دل‌های مردمان است، در دل من باشد، تا ايشان از اندوه فارغ...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از تذکره الاولیاء ــ هركه قدرِ او به نزدِ خَلْق بزرگ‌تر بُوَد، او بايد كه خود را در نَفْسِ خويش حقيرتر بيند. (عبدالله مبارك، ص 219) ــ تواضع آن است كه در برابر كسی که در دنيا از تو بالاتر است، تكبّر كنی و با آن كه فروتر...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (3) ــ بهتر از «نياز» صيدی نديدم و بهتر از «عجز» چيزی نديدم. (ص 205) ــ روشن تر از «خاموشی» چراغی نديدم. (ص 205) ــ سخنی بهتر از «بی‌سخنی» نشنيدم؛ ساكنِ سرای سكوت شدم. (ص 205) ــ مرغی گشتم، چشمِ او از «يگانگی»، پَرِ او از «هميشگی»،...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (2) ــ علامتِ آن كه كسی حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو دهند: سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقتِ آفتاب و تواضعی چون تواضعِ زمين. (ص 193) ــ صحبتِ نيكان بهتر از كارِ نيك، و صحبتِ...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (1) ــ اگر صَفوَتِ آدم، و قُدسِ جبرئيل، و خُلَّتِ ابراهيم، و شوقِ موسی، و طهارتِ عيسی، و محبتِ محمّد به تو دهند، زينهار كه راضی نشوی و ماورای آن طلبی؛ كه ماورای اين كارهاست. (ص 170) ــ صاحبِ همّت باش و...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳