عطار

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: طلب عارفانه از نگاه عطار و مولانا زمان: مهرماه 1398 مکان: مؤسسۀ فرهنگی علی‌مرادیان مدت سخنرانی: یک ساعت و ده دقیقه طرح بحث 1) طلب به عنوان نخستین وادی سلوک 2) عللِ پدید آمدن طلب در انسان 2-1) فاصله میان جهان موجود و مطلوب 2-2) آگاهی شخص از تباهی‌ها و خطاهای خود 2-3) اعتماد کردن...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

درد طلب (۱) "درد" یکی از مهمترین واژه های کلیدی در منظومه فکری عطار است. به نظر پیر فرزانه نیشابور همه پیشرفت های معنوی انسان به دردمند بودن او بستگی دارد. دردِ طلب به منزله "پیر" سالک است و مانند راهنمایی راستین راه را به او نشان میدهد (مصیبت نامه،...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (4) ــ بعد از ايمان، هيچ چيز نيست بزرگ‌تر از دلی پاك و زبانی راست. (ص 702) ــ تحيُّر همچون مرغی است كه از آشيانۀ خود، به طلبِ چينه، بيرون آيد. چينه نيابد و ديگر باره راهِ آشيانۀ خود را نداند. (ص 703) ــ نماز و روزه...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (2) ــ دوش جوانمردی گفت: «آه» و آسمان و زمين بسوخت. (ص 681) ــ در معدۀ من چيزی پديد آمد، بوياتر از مُشک، خوش‌تر از شهد، سر به حلقِ من بُرد، از حق ندا آمد: ما تو را از معدۀ تهی طعام آوريم و از جگرِ...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (1) ــ بيا هر دو دستِ لطف حق را بگيريم و بالاي هر دو عالَم بجهيم كه نه به بهشت التفات كنيم و نه به دوزخ. (صص 63-662) ــ اگر مردمان را به خدا دعوت می‌كني و چون كسی ديگر آنها را به حق دعوت...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از شبلی ــ عمری است كه می‌خواهم با خداوندِ خويش خلوتی داشته باشم كه «من» در آن ميانه نباشم. (ص 619) ــ تكيه‌گاهِ من «ناتوانیِ من» است و عصاكشِ من «نيازِ من» است. (ص 619) ــ مرا سه مصيبت افتاده است هر يک از ديگری سخت‌تر: مصيبتِ نخست آن است...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ نشانۀ «خوش‌خويی» رنج خود از خَلق برداشتن است و رنجِ خَلْق كشيدن. (شاه شجاع كرمانی، ص 380) ــ مرغی را كه بر سيخ زده باشند و به آتش می‌گردانند، حاجت نَبُوَد از او پرسيدن كه: چوني؟ (شاه شجاع كرماني، ص 381) ــ خدای تو را...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از يحیی بن معاذ ـ اگر فرشتۀ مرگ نبود، اين دنيا ذرّه‌ای نمی‌ارزيد. (ص 364) ــ اگر دوزخ را به من ببخشند، هرگز هيچ عاشق را نسوزم؛ از بهر آن‌كه عشق، خود، او را صد بار سوخته است. (ص 364) ــ هركه شاد شود به خدمتِ خدا، جملۀ اشيا به...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از تذکره الاولیاء ــ هركه قدرِ او به نزدِ خَلْق بزرگ‌تر بُوَد، او بايد كه خود را در نَفْسِ خويش حقيرتر بيند. (عبدالله مبارك، ص 219) ــ تواضع آن است كه در برابر كسی که در دنيا از تو بالاتر است، تكبّر كنی و با آن كه فروتر...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (3) ــ بهتر از «نياز» صيدی نديدم و بهتر از «عجز» چيزی نديدم. (ص 205) ــ روشن تر از «خاموشی» چراغی نديدم. (ص 205) ــ سخنی بهتر از «بی‌سخنی» نشنيدم؛ ساكنِ سرای سكوت شدم. (ص 205) ــ مرغی گشتم، چشمِ او از «يگانگی»، پَرِ او از «هميشگی»،...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳