مدارا

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: مبانی مدارا در مثنوی معنوی مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: آبان‌ماه 1395 مدت سخنرانی: یک ساعت و دو دقیقه خلاصۀ سخنرانی مولانا از عارفانی است که صلح و زندگیِ صلح‌آمیز در اندیشۀ او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. او، آنگونه که از آثارش برمی‌آید، با خود و جهان...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: پنجاه و چهار دقیقه خلاصۀ سخنرانی در این سخنرانی به ده مانع مهم که در یک جامعۀ دینی باعث خشونت و جنگ می‌شوند، اشاره می‌شود: 1) غفلت از گوهر واقعی ادیان و توجه به شكل‌های دينی 2)...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

خِرَدِ انعطاف (2) مدارا و ملایمت با مخالفان همۀ ما کمابیش دشمنان و مخالفانی داریم و غالباً برای غلبه بر آنها، از خشم و خشونت بهره می‌گیریم و با این کار گذشته از آنکه آتشِ کینه و نفرت را شعله‌ور می‌سازیم، آرامشِ خود را هم قربانی می‌کنیم. خِرَدِ انعطاف به ما...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳