گزیده گویی

خیام و کم‌گویی و گزیده‌گویی برخی از محققان تعداد رباعیات خیام را 16 رباعی، برخی دیگر 36 رباعی، برخی دیگر 66 رباعی، برخی دیگر حدود 100 رباعی و برخی دیگر حدود 180 رباعی دانسته‌اند و البته از قرن نهم به بعد به مجموعه‌هایی از رباعیات خیام برمی‌خوریم که بیش از...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳