قانونِ طلاییِ ارتباطات

قانونِ طلاییِ ارتباطات
(شیوه‌های ارتباط برقرار کردن با تیپ‌های شخصیتی گوناگون)

پُل دی. تیگر و باربارا بارون_تیگر

قانونِ طلاییِ ارتباط این است: با دیگران آن‌گونه رفتار کن که آنها دوست دارند؛ به عبارت دیگر، اگر می‌خواهید رابطۀ موفق و سودمندی با دیگران برقرار کنید، باید به زبانِ آنها سخن بگویید؛ یعنی پیام خود را به گونه‌ای انتقال دهید که آنها می‌خواهند و به آن گوش می‌دهند؛ بنابراین، در روابطی که با دیگران داریم، باید رویکردِ خودمدارانه را کنار بگذاریم و رویکردی نوع‌دوستانه‌تر و پذیرنده‌تر را در پیش بگیریم؛ رویکردی که بیشتر به فرد مقابل توجه دارد، تا به خودمان. افرادی که در برقراری ارتباط خودمدارند، اصولاً با همه به یک نحو ارتباط برقرار می‌کنند و از دیگران انتظار دارند خودشان را با آنها وفق دهند. با انسان‌های متفاوت به یک شکل ارتباط برقرار کردن، بسیار غیر منطقی است. هریک از تیپ‌های شخصیتی نوع خاصی از ارتباط را دوست دارند و اگر تیپ شخصیتی کسی را شناختیم، باید مطابق با سبک خاصِ او، با او ارتباط برقرار کنیم.

هرچه همانندیِ ویژگی‌های شخصیتی ما با کسی بیشتر باشد، راحت‌تر با او ارتباط برقرار می‌کنیم و بالعکس. دلیل اینکه با بعضی از افراد راحت‌تر و آسان‌تر جفت و جور می‌شویم، همین است که در ابعاد بیشتری از ویژگی‌های شخصیتی خود به او شباهت داریم. ارتباط برقرار کردن با کسی که از تیپ شخصیتی متفاوتی است، کار دشواری است. در این زمینه اولین کارِ مهم آن است که از پیش‌داوری‌های خود نسبت به دیگران دست برداریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

– برون‌گراها ممکن است فکر کنند که درون‌گراها ۱) مرموز و تودار، ۲) رسمی و خشک، ۳) خوددار و خودبین، ۴) کند و فاقد روحیۀ همکاری و ۵) از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی هستند.

– درون‌گراها ممکن است فکر کنند که برون‌گراها ۱) خیلی پُر حرف و آمادۀ واکنش کلامی، ۲) پُر رو و سمج، ۳) سطحی و فریب‌کار، ۴) بیش‌فعال و طاقت‌فرسا و ۵) گستاخ و رئیس‌مآب هستند.

– حسی‌ها ممکن است فکر کنند شهودی‌ها ۱) دمدمی‌مزاج و بی‌نظم، ۲) فاقد واقع‌بینی، ۳) غیر عمل‌گرا، ۴) خیالاتی و ۵) زیادی پیچیده و نظریه‌پرداز هستند.

– شهودی‌ها ممکن است فکر کنند حسی‌ها ۱) فاقد تخیّل و خلاقیت، ۲) کسل‌کننده و مقاوم در برابر چیزهای جدید، ۳) خسته‌کننده و موی دماغ، ۴) فاقد قدرت دید و آینده‌نگری و ۵) ساده‌انگار هستند.

– متفکرها ممکن است فکر کنند احساسی‌ها ۱) غیر منطقی، ۲) دارای هیجان بیش از حد، ۳) ضعیف، ۴) عصبی و هیستریک و ۵) نامعقول هستند.

– احساسی‌ها ممکن است فکر کنند متفکرها ۱) سرد، ۲) بی‌احساس، ۳) بی‌محبت، ۴) بی‌عاطفه و ۵) سنگ‌دل هستند.

– قضاوت‌گرها ممکن است فکر کنند دریافت‌گرها ۱) تنبل و غیر مولّد، ۲) بدقول، ۳) سهل‌انگار و بازیگوش، ۴) غیر قابل اعتماد و مسؤولیت‌گریز و ۵) ناتوان در تصمیم‌گیری هستند.

– دریافت‌گرها ممکن است فکر کنند قضاوت‌گرها ۱) خشک و مقاوم، ۲) انعطاف‌ناپذیر و کله‌شق، ۳) سلطه‌گر، ۴) دارای نگاه سیاه و سفید و ۵) عجول در تصمیم‌گیری هستند.

ازآنجاکه اکثر ارتباط‌های ما با افرادی غیر از هم‌تیپ‌های خودمان است، اگر پیش‌فرض‌های خود را دربارۀ تیپ‌های مختلف کنار نگذاریم و روشِ درست ارتباط با هر تیپ را یاد نگیریم و از ویژگی‌های مشترک بین تیپ خود و آنها استفاده نکنیم، قطعاً نمی‌توانیم در بیشتر ارتباط‌ها و تعاملات خود موفق باشیم.

(هنرِ شناختِ مردم، از تیگر، ترجمۀ محمد گذرآبادی، انتشارات هرمس، صص ۲۴۵-۲۲۳)

خلاصه‌سازی و بازنویسی از ایرج شهبازی

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *