ریاکاری

هشت سخنرانی درمورد حافظ دوستان عزیزم امیدوارم که سراپای وجودتون غرق روشنایی و مهر باشد. به یاری خدا، از امروز به تدریج هشت سخنرانی درمورد حافظ شیرین‌سخن را به شما تقدیم می‌کنم. عنوان کلی این جلسات حافظ‌شناسی، ایران‌شناسی است و در آنها تلاش کرده‌ام در حد توان، به بررسی...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

تقابل ظاهر و باطن در جستجوی علل ریاکاری و ظاهرگرایی در جامعۀ ایرانی، از جمله مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید افراطی ما ایرانیان بر «تقابل صورت و معنی»، «تقابل ظاهر و باطن» و «تقابل شکل و محتوا» است. رد پای این ثنویتِ صورت و معنی، و ظاهر...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ظاهرگرایی و حل مسأله در یادداشت بالا گفتم که بین جلو صحنه و پشت صحنۀ زندگی‌ بسیاری از انسان‌ها فاصلۀ زیادی وجود دارد و آنها برای آن‌که بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند، یا برای آن‌که بتوانند تصویری نیکو از خود به دیگران نشان دهند، همۀ ناراحتی‌ها و آشفتگی‌های درونی خود...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳


- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

سخنرانی سخنران: ایرج شهبازی موضوع: بررسیِ علل اجتماعی ریاکاری در ایران زمان: دی‌ماه 1395 مکان: فرهنگسرای ملل مدّت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه با سپاس فراوان از جناب آقای آراز غفاری طرح بحث تعریف ریا سه چشم‌اندازِ مختلف برای بررسیِ مسألۀ ریا 1) چشم‌اندازِ فلسفی 2) چشم‌اندازِ روان‌شناختی 3) چشم‌اندازِ جامعه‌شناختی 3-1) خودكامگي و سخت‌گيري 3-2) پيوند...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳